+90 242 241 13 33

DASK SİGORTA PRİMİ VE BEDELİ HESAPLAMA

Çelik Sigorta
DASK Nedir?
Türkiye, jeolojik ve topoğrafik özelliklerinden dolayı deprem afetiyle sık sık karşılaşan bir ülkedir. Önemli fay hatları üzerinde konuşlanmış olan Türkiye, tarihi boyunca pek çok büyük deprem felaketi ile karşılaşmıştır. Özellikle 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen deprem, çok sayıda can ve mal kaybına neden oluşmuştur. Türkiye nüfusunun %70’i birinci ve ikinci deprem bölgelerinde yaşamaktadır. Bu da Türkiye’nin aslında bir deprem ülkesi olduğunu göstermektedir. Depremin bu kadar sarsıcı boyutlarda yaşandığı bu ülkede, depreme karşı önlem almak ve hazır olmak hayati önem taşımaktadır.

DASK Tanımı ve Açılımı
DASK, özellikle 17 Ağustos 1999 depreminden beri Türkiye’nin gündeminde olan bir konudur. DASK kısaltması, Doğal Afet Sigortaları Kurumu anlamına gelmektedir. Kar amacı gütmeyen bu kurum tüzel kişiliğe sahiptir ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası’na dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. DASK yaptırmak, zorunlu deprem sigortası yaptırmak şeklinde açıklanabilir. Zorunlu deprem sigortası yaptırmanın temel amacı, sahip olunan konutları belirli bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almaktır.

DASK Ne İşe Yarar ve Neden Önemlidir?
DASK “sigorta havuzu” denilen bir sistemdir. Yani DASK yaptıran kişiler yurtiçinde risk paylaşımı yaparlar. Bu sigorta, devleti de deprem sonrası meydana gelen mali yükten büyük önemde korur. Türkiye’de sık telaffuz edilen sigorta çeşitlerinden biri olan DASK yardımı ile deprem sonrasında ihtiyaç duyulacak olan maddi kaynaklar uzun vadeli şekilde birikir. DASK aynı zamanda Türkiye toplumundaki sigorta bilincinin gelişmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. DASK ile konutların temelleri, taşıyıcı sistemleri, ana duvarları, ortak duvarları, tavanları, tabanları, merdivenler, koridorları, çatıları ve bacaları teminat altına alınmaktadır. Türkiye gibi birinci dereceden deprem bölgesi olan bir ülkede DASK’ın her konut sahibi tarafından yaptırılması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır.