+90 242 241 13 33

Trafik Sigortası

Çelik Sigorta

Trafik Sigortası Nedir?
Trafik sigortası, araç trafiğine açık yerlerde meydana gelen trafik kazası neticesinde, karşı araç veya şahıslara verebileceğiniz maddi ve manevi zararları teminat altına alır.
Trafik Sigortası Fiyat ve Teklif Nasıl Alınır?
Fiyat ve Teklif alırken sizden istenecek bilgiler noterden aldığınız araç satış sözleşmesi ve geçici tescil belgesinden ibarettir. Düzenlenecek teklifinizin bu bilgiler baz alınarak bakılması önemlidir.
Fiyata etki eden en önemli unsur önceki araçlarınızın hasarsızlık indirimini kullanmaktır. Bu indirim bize oldukça fiyat alternatifi sağlayacaktır. Ancak hasarsızlık indiriminin alınacağı araçların aynı sınıfta olması gereklidir. Bunun dışında bazı şirketler kişinin mesleğine göre indirim sağlayabilmektedir.
Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Trafik poliçeleri beyana göre düzenlendiğinden doğru bilgi verdiğimizden emin olalım. Sigorta poliçeniz düzenlenirken eksik ya da yanlış bilgiden dolayı ortaya çıkabilecek tüm zararlar sizin sorumluluğunuzdadır.
Bu tarz üzücü durumlarla karşılaşmamak adına trafik poliçenizi düzenleyen kişiye evraklarınızı gönderiniz ve poliçe düzenlendikten sonra mutlaka kontrol edelim. Zorunlu trafik sigortanız da hata ya da eksiklik varsa düzeltilmesini talep edelim.
Teminat Dışında Kalan Haller?
Alkollü ve Trafiğe çıkması uygun olmayan hallerde oluşan zararlar.
Kara yollarına çıkması uygun olmayan araçların sebep olacağı zararlar.
Araç sahibi tarafından istenecek tazminat talepleri teminat dışıdır.
Yakınlık derecesi olan kişiler ile yaşayabileceği zararlar. (eş, çocuk ve kardeş)
Zarara uğrayanların bagaj ve benzeri eşyaları dışında taşımakta oldukları mal veya eşyalar, zorunlu trafik sigortalarında teminat dışındadır.
Manevi tazminat taleplerini teminat altına almamaktadır.
Zorunlu Trafik Sigortası yapılmış araca bağlı olarak hareket halinde olan römork ve yarı römorklar teminat dışı tutulur.
Bakım, Onarım ve alım-satım için bırakmış olduğunuz, ticari işletmelerin sorumluğunda olduğu sırada aracın karışa bileceği zararlar.
Yetkili makamların izni ile düzenlenen yarışlara katılması veya eşlik etmesi.
Gasp edilen veya çalınan araçların sebep oldukları zararlar.
Motorlu bisikletlerin yaratacağı zararları teminata almaz.
Sabotaj ve terör eylemlerine karışması durumunda teminat dışında kalır.
Dolaylı zararlardan talep edilecek tazminat talepleri, zorunlu trafik sigortalarında teminat dışı bırakılmıştır.
Trafik Sigortalarında Hasar ve Tazminat?
Zorunlu trafik sigortalarında kazaya karışan araçların kusur durumuna göre işlem yapıldığından kazaya karışan sürücülerin kusur tespitinde mutabık olmaları gerekmektedir. Eğer mutabık kalınamıyorsa kolluk kuvvetleri polis ya da jandarma aranarak bilgi verilmelidir.
Mutabakata varılan durumlarda kaza tespit tutanağı eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalı ve aşağıda belirtilen evrakların fotokopileri alınmalıdır.
Eksiksiz doldurulup imzalanmış kaza tespit tutanağının bir nüshası alınmalı.
Kaza tespit tutanağında ismi geçen araç sürücüsünün ehliyet fotokopisi.
Kaza ya karışan araçların ruhsat fotokopileri.
Trafik sigorta fotokopileri alınmalıdır.
Zorunlu trafik sigortası hasarlarında aldığınız evraklara karşılık aynı şekilde karşı tarafa belirtilen evrakları vermeliyiz. Şirketin istemesi ihtimaline karşı araçlarımızı hareket ettirmeden hasar durumunu ve olay yerini gösterir fotoğraflar çekilmelidir.
Tutanak tutulmayacak bazı durumlar ise aşağıda belirtilmiştir.
Yaşanan kaza hadisesine bağlı olarak meydana gelebilecek ölüm ya da yaralanma
Araç sürücüsünün ehliyetinin olmaması veya eksik ehliyetinin olması
Aracı kullanan kişinin yaşının küçük olması
Sürücünün alkollü olması durumunda
Kazaya karışan araçlardan herhangi birinin kamu kurumuna ait olması
Kamuya ait yerlerin zarara uğraması durumunda
Yaşanan kazaya bağlı olarak 3 üncü kişilere ait yerlere verilecek zararlar
Kazaya karışan araçlardan herhangi birinin çalınması durumunda
Aracın zorunlu trafik sigortası olmaması durumunda
Aracın yabancı plaka olması durumunda
Yukarıda belirtilen durumlarda zorunlu trafik sigortaları devre dışı kalacağında olay polis ya da jandarmaya bildirilmelidir.